دریافت فایل با موضوع*فرآیند ریخته گری تحت فشار و آنالیز و تنش و خستگی در اثر فشار*

فرآیند ریخته گری تحت فشار و آنالیز و تنش و خستگی در اثر فشار,تحقیق فرآیند ریخته گری تحت فشار و آنالیز و تنش و خستگی در اثر فشار,مقاله فرآیند ریخته گری تحت فشار و آنالیز و تنش و خستگی در اثر فشار,پروژه فرآیند ریخته گری تحت فشار و آنالیز و تنش و خستفرآیند ریخته گری تحت فشار و آنالیز و تنش و خستگی در اثر فشار|31009987|qa|
در این پست قصد معرفی فایل فرآیند ریخته گری تحت فشار و آنالیز و تنش و خستگی در اثر فشار را داریم با ما همراه باشید.

این فایل به بررسی میپردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 111 صفحه میباشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::
این پروژه در قالب چهار فصل آورده شده که در فصل اول اصول کلی فرآیند ریخته گری تحت فشار، آلیاژهای مناسب ازلحاظ ترکیب و دامنه انجمادی ، نقش آکومولاتور، محاسبات مربوط به بسته نگه داشتن قالب و زمان پر شدن قالب و مزایا و محدودیت های این فرآیندها بررسی شده است
در فصل دوم تشریح قالب واجزای درونی قالب ، جنس قالب و روشهای پوشش دهی مهندسی سطح ونقش پوشش های مصرفی ، تنش گیری قالبها ونکاتی در مورد نگهداری قالب و بررسی لحیم شدن آلیاژهای آلومینیوم با قالب و نقش عناصرآلیاژی برلحیم شدن قالب بررسی شده است .
درفصل سوم مشکلات ریخته گری تحت فشار، تاثیر عموامل مختلف برروی عیوب و راهبردهایی جهت بهبود فرآیند و بررسی عیوب قطعات و منشا شکل گیری و راههای پیش گیری همراه با تصاویرعیوب شرح داده شده است .

فهرست مطالب
فصل اول : تشریح فرآیندهای ریخته گری تحت فشار ۱
۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲ اصول کلی فرآیند ریخته گری تحت فشار . ۶
۱-۳ ماشینهای ریخته گری تحت فشار ۸
۱-۴ فرآیندهای ریخته گری تحت فشار … ۹
۱-۵ ریخته گری تحت فشار با فشار بالا .. ۹
۱-۵-۱ ماشینهای تحت فشار محفظه گرم …. ۱۰
۱-۵-۲ ماشینهای تحت فشار محفظه سرد . ۱۳
۱-۶ نموداراعمال فشار و حرکت پیستون تزریق .. ۱۸
۱-۷ ریخته گری تحت فشار با فشار پایین .. ۲۱
۱-۸ محاسبه تخلخل های ریخته گری تحت فشار … ۲۳
۱-۹ فرآیندهای ریخته گری تحت فشاربا عیوب کمتر ۲۵
۱-۹-۱ ریخته گری تحت فشاردرخلا … ۲۶
۱-۹-۲ فرآیند ریخته گری کوبشی .. ۲۸
۱-۹-۳ فرآیند ریخته گری نیمه جامد …. ۳۰
۱-۱۰ آلیاژهای مناسب در ریخته گری تحت فشار . ۳۲
۱-۱۰-۱ انواع آلیاژهای مناسب از لحاظ ترکیبی ۳۲
۱-۱۰-۲ آلیاژهای مناسب از لحاظ دامنه ی انجمادی .. ۳۲
۱-۱۱ نقش آکومولاتور در ریخته گری تحت فشار .. ۳۳
۱-۱۲محاسبه زمان پر شدن قالب . ۳۵
۱-۱۳محاسبه نیروی بسته نگه داشتن قالب حین تزریق … ۳۷
۱-۱۴ کنترل شارحرارتی و سیستم خنک کننده قالب ۳۹
۱-۱۵ عملیات خارج سازی قطعات ریختگی از درون قالب …. ۴۱
۱-۱۶ آماده سازی ماشین برای سیکل بعدی ۴۱
۱-۱۷ مزایای ریخته گری تحت فشار … ۴۲
۱-۱۸ محدودیتهای ریخته گری تحت فشار .. ۴۳
فصل دوم : تشریح قالب و پوششهای ریخته گری تحت فشار .. ۴۵
۲-۱ تشریح قالب در ریخته گری تحت فشار ۴۶
۲-۲ جنس قالبها درریخته گری تحت فشار ۴۸
۲-۳ عملیات پیش گرم کردن قالب .. ۵۲
۲-۴ پوششهای مهندسی سطح درقالبهای ریخته گری تحت فشار . ۵۳
۲-۵ مزایای پوششهای مهندسی سطح . ۵۷
۲-۶ اهداف عملیات پوشش کاری مهندسی … ۵۷
۲-۷ نقش پوششهای مصرفی درریخته گری تحت فشار ۵۸
۲-۸ انواع مواد پوشش قالبهای ریخته گری تحت فشار . ۵۹
۲-۹ خصوصیات یک ماده روانکارمناسب قالب .. ۶۱
۲-۱۰ عملیات تنش گیری قالبها . ۶۳
۲-۱۱ بررسی لحیم شدن قالب با آلیاژهای آلومینیوم .. ۶۴
۲-۱۱-۱ مراحل تشکیل لحیم شدن قالب . ۶۵
۲-۱۱-۲ نقش عناصرآلیاژی درلحیم شدن آلیاژهای آلومینیوم با قالب ۶۶
۲-۱۲ نکاتی در مورد نگهداری قالب ۶۷
۲-۱۳ معرفی اجزای سیستم راهاهی در قالبها .. ۶۸
۲-۱۴ سرباره گیرهای مذاب … ۷۰
۲-۱۵ هواکش گذاری درون قالب … ۷۱
۲-۱۶ تغذیه گذاری برای جبران انقباضات ۷۲
فصل سوم : بررسی عیوب ریخته گری تحت فشار .. ۷۴
۳-۱ مشکلات ریخته گری تحت فشار . ۷۹
۳-۲ مشلات موجود درفرآیند تحت فشار … ۷۹
۳-۳ تاثیر عوامل مکانیکی درایجاد عیوب . ۷۹
۳-۴ راهبردهایی جهت بهبود فرآیند تحت فشار .. . ۸۰
۳-۵ بررسی عیوب قطعات فرآیند تحت فشار …. ۸۱
آنالیز تنش و خستگی در ریخته گری تحت فشار…۸۷
مقدمه…۸۸
مدلهای موضوعات.۸۹
جریان غیر ساختاری۹۱
تماس گرمایی و مکانیکی قالب و ریخته گری…….۹۲
اجرای پر کردن قالب و جامد سازی…..۹۴
پیش بینی فرسودگی.۹۵
پیش بینی شکاف داغ……..۹۷
کاربردهای صنعتی….۱۰۰
نتیجه گیری…..۱۰۳


مطالب دیگر:
📗پکیج کامل جزوه + ویدئوهای ریاضی سوم انسانی ( فصل دوم: معادله و توابع درجه دوم )📗پکیج کامل جزوه + ویدئوهای ریاضی سوم انسانی ( فصل سوم: ترکیبیات )📗پکیج کامل جزوه + ویدئوهای فصل اول فیزیک 2 نظام قدیم ( فیزیک و اندازه گیری)📗پکیج کامل جزوه + ویدئوهای نمودار مکان - زمان و معادله حرکت📗پکیج کامل جزوه + ویدئوهای سرعت متوسط و لحظه ای ، حرکت یکنواخت ، شتاب متوسط و لحظه ای📗پکیج کامل جزوه + ویدئوهای حرکت با شتاب ثابت📗پکیج کامل جزوه + ویدئوهای آشنایی با دینامیک و قانون های نیوتن 📗مبانی نظری پروژه پاورپوینت معماری ديكانستراكشن (53 اسلاید)📗پکیج کامل جزوه + ویدئوهای نیروی گرانشی ، نیروی وزن و شتاب گرانشی 📗تحقیق درباره کاروانسراها (74 اسلاید )📗پکیج کامل جزوه + ویدئوهای نیروی عمودی سطح و نیروی اصطکاک 📗پکیج کامل جزوه + ویدئوهای استفاده از قوانین نیوتن در حل مسائل 📗پروژه پاورپوینت روستا1 (73 اسلاید )📗پروژه پاورپوینت بافت تاریخی خیابان تربیت (48 اسلاید )📗پکیج کامل جزوه + ویدئوهای پرسش ها و مسائل فصل اول فیزیک 2 نظام قدیم ( فیزیک و اندازه گیری)📗پکیج کامل جزوه + ویدئوهای پرسش ها و مسائل فصل دوم فیزیک 2 نظام قدیم ( حرکت شناسی)📗پکیج کامل جزوه + ویدئوهای پرسش ها و مسائل فصل سوم فیزیک 2 نظام قدیم ( دینامیک )📗پکیج کامل جزوه + ویدئوهای پرسش ها و مسائل فصل پنجم فیزیک 2 نظام قدیم ( ویژگی های ماده)📗پاورپوینت آشنایی با سیستم WSG 84 وUTM و طول و عرض جغرافیایی📗پکیج کامل جزوه + ویدئوهای پرسش ها و مسائل فصل ششم فیزیک 2 نظام قدیم ( گرما و قانون گازها)📗پروژه پاورپوینت تاثیر رنگ در طبیعت و معماری (122 اسلاید)📗جزوه آموزشی مدیریت داد و ستد (بازارسازی، بازارشناسی، بازارداری)📗پکیج کامل جزوه + ویدئوهای حل المسائل فصل اول فیزیک 3 ریاضی (ترمودینامیک)📗پکیج کامل جزوه + ویدئوهای حل المسائل فصل دوم فیزیک 3 ریاضی و فصل اول فیزیک 3 تجربی (الکتریسیته ساکن)📗پکیج کامل جزوه + ویدئوهای حل المسائل فیزیک 3 ریاضی و تجربی (جریان الکتریکی و جریان های مدار مستقیم )