دریافت فایل با موضوع*بررسی رابطه بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان*

بررسی رابطه بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان,تحقیق ادراک از خدا,مقاله هویت اجتماعی,مبانی نظری سبک زندگی,سبک زندگیبررسی رابطه بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان|32010909|qa|
در این پست قصد معرفی فایل بررسی رابطه بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان را داریم با ما همراه باشید.تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ از سری تحقیق های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 106 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
هدف این تحقیق بررسی رابطه ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ شهرستان دره شهر بوده و تلاش مي‌ کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا بین مولفه‌های فوق الذکر رابطه وجود دارد یا نه ؟جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد دره شهر، روش تحقیق توصیفی زمینه یابی و ازآمار توصیفی و استنباطی ازجمله ضریب همبستگی پیرسون وآزمونt جهت تجزیه وتحلیل داده‌هاي استفاده شده است ، ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق سه نوع پرسشنامه شامل پرسشنامه‌هاي هنجاریابی شده سبک زندگی،هویت وادراک از خدا بوده است . شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه طبق جدول مورگان 120 نفر است. یافته‌هاي تحقیق نشان داد که با 95درصد اطمینان میتوان گفت، متغیر سبک زندگی و هویت اجتماعی دارای رابطه خطی معنادار و مثبت هستنددر حالیکه رابطه خطی متغیرهای سبک زندگی و ادراک از خدا از نظر آماری معنادار نیست.همچنین بین هویت اجتماعی وادراک از خدا رابطه مثبت وجود دارد.

مقدمه
پيشرفت روزافزون و سريع دنيا و به تبع آن جوامع و كشورها و همچنين تغيير آداب زندگي منجر به تعريف سبك و روش زندگي شده است. افراد بدون دانستن روش زندگي كردن دچار سردرگمي و درواقع بي هويتي به معناي كشف درست زندگي، هدف آن و نقش فرد براي دسترسی به آن مي شوند. نقش ادراك خدا در درست زندگي كردن و كشف شخصيت فردي و هويت افراد در جوامعي با منبع ديني بي نقصی مانند اسلام مي تواند چشمگير باشد. ادراک از خدا از دیدگاه روانشناسی یک الگوی شناختی– عاطفی است که ازطریق نخستین ارتباطات کودک باافرادمهم زندگی ومراقبینش شکل گرفته است ودر سرتاسر زندگی همگام با رشد بلوغ روانی فرد بارها وبارها تجدید مي‌ شود، این الگو جهت گیری رفتار واحساس فرد در ارتباط با خدا را هدایت مي‌ کند .به همین خاطر ادراک از خدا مجموعه‌هاي منسجم از آخرین سطح ادراک فرد در مسائل انتزاعی وامور ماورایی است .همچنین در صورتی که صحبت از شناخت افراد در شخصیت ایشان به میان باشد وبخواهیم سازه ای روانی انتخاب کنیم تا با بررسی آن به بسیاری از ویژگی‌هاي روانی افراد پی ببریم آنگاه ادراک فرد از خدا وتصویری که وی به آن دست پیدا کرده است بسیار مهم است. (لاورنس، 2010)رواج شیوه‌هاي جدید رفتار اجتماعی برای پرکردن فضاهای زندگی (مثلآ:توجه به رسانه‌هاي مختلف مدیریت بدن،تمرکز بر بدن،و...)فردی شدن،اهمیت یافتن سیاست‌هاي زندگی بر اساس ترجیحات سبک‌هاي زندگی متفاوت،از جمله زمینه‌هاي اصلی هستند که شرایط جدیدی را پیش روی افراد قرار داده اند این به بدان معناست که این تحولات که در قالب جهانی شدن فرهنگی رخ مي‌ دهد علاوه بر تآثیر بر ذوق،سلیقه،گذراندن اوقات فراغت و در نهایت سبک زندگی افراد نگرش به خود و جامعه و میزان هویت اجتماعی آنها تحت تآثیر قرار داده است.(پرنیان، 1392) به عبارت دیگر در جامعه مدرن نوع و سبک رفتار و کنش‌هاي مصرفی یا سبک زندگی است که هویت‌هاي فردی و اجتماعی را شکل مي‌ دهد. (کفاشی و همکاران، 1389 ) به طور کلی در چنین فضای اجتماعی علاوه بر سبک‌هاي متفاوت زندگی که توسط افراد انتخاب مي‌ شود فرایند جهانی شدن موجب تغییر در منابع هویتی و هویت گزینی افراد نیز شده است.

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: كليات تحقيق
1-1مقدمه 3
1-2- بيان مسأله 5
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 9
1-4- اهداف پژوهش 12
1-4-1- اهدف کلی 12
1-4-2- اهداف جزیی 12
1-5- فرضيه‏هاي تحقیق 13
1-6- تعاريف مفهومي‌ و عملیاتی 13
1-6-1- سبك زندگي 13
1-6-2- هويت اجتماعی 14
1-6-3- ادراك خدا 14
فصل دوم: ادبيات تحقيق
2-1- ادبیات تحقیق 16
2-1-1- سبک زندگی 16
2-1-2- تغییرات سبک زندگی در فرایند توسعه ابزارهای نوین ارتباطی 20
2-1-3 - ارزیابی سبک زندگی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی 23
2-2- ادراک از خدا 25
2-2-1- ادراک از خدا از نظر علمای مسلمان 26
2-2-2 - ادراک در لغت 26
2-2-3- رابطه علم وادراک 26
2-2-4- ادراک امور حسی 26
2-2-5- ادراک به معنای رویت 26
2-2-6- مدرک بودن خداوند 27
2-2-7- آيا ادراك از جمله صفاتي است كه بتوان آن را به خدا نسبت داد؟ 27
2-2- 8- ادراک خدا از نظر فلاسفه 28
2-2-9- ادراک از خدا از نظر روان تحلیل گران 30
2-2-10- رابطه دلبستگی شکل گرفته دوران کودکی با ادراک از خدا 34
2-3- هویت 37
2-3-1- واژه هویت 37
2-3-2- هویت در نگاه دیگران 38
2-3-3- هویت ونوجوانی 39
2-3-4- هویت وهویت یابی (نظریه ها وتعاریف ) 41
2-3-5- عوامل موثر بر شکل گیری هویت : 44
2-3-6- تاثیر هویت بر سبک زندگی 47
2-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه 49
فصل سوم: روش تحقيق
3-1-مقدمه 53
3-2- روش تحقیق 53
3-3- جامعه ي آماري 54
3-4- نمونه ي آماري و روش نمونه گيري 54
3-5- نحوه اجرای پرسشنامه 54
3-6- ابزار جمع آوری اطللاعات: 55
3-6-1- پرسشنامه سبک زندگی lsq 55
3-6-2- پرسشنامه هویت (isi- 6g) 56
3-6-3- پرسشنامه اداراک از خدا 56
3-7- روش تحلیل آماری : 58
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 60
4-2- تجزيه و تحليل يافته‌ها 60
4-3- توصیف داده ها 60
4-4- سنجش رابطه متغیرهای تحقیق 65
4-5- فرضیات تحقیق 65
4-6- سنجش تفاوت متغیرهای تحقیق 74
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه 78
5-2- اهمیت ومزیتهای پژوهش 82
5-3- راهکارهای پیشنهادی 83
5- 4- محدودیت‌هاي تحقیق 84
منابع و مآخذ 85
پيوست‌ها 92
چكيده انگليسي 101


مطالب دیگر:
🔥پاورپوینت معرفی اورژانس🔥پاورپوینت محوطه سازی🔥پاورپوینت شیشه های دوجدار🔥پاورپوینت موزه هنرهای معاصر🔥پاورپوینت نماهای مدرن🔥تحقیق درباره پارچه🔥تحقیق درباره بهداشت به زبان فارسي دري🔥تحقیق درباره بهداشت حرفه اي🔥تحقیق درباره بهداشت دام🔥تحقیق درباره بهداشت رواني چيست🔥تحقیق درباره بهداشت محيط🔥تحقیق درباره بهداشت و ايمني شغلي 🔥تحقیق درباره بهره وري در انرژی🔥تحقیق درباره بهشت و جهنم🔥تحقیق درباره بي هوشي🔥تحقیق درباره بيابان زدايي🔥تحقیق درباره بيابانها🔥تحقیق درباره بیان ضرورت و معیارهاي ارزیابی در صفحات وب🔥تحقیق درباره بيت المال در نهج البلاغه🔥تحقیق درباره بیستون🔥تحقیق درباره بيسوادي🔥تحقیق درباره بيكاري🔥تحقیق درباره بيل گيتس 🔥تحقیق درباره بيماري چشمي CVS🔥تحقیق درباره تاريخچه پنبه در ايران